Malung 2019 & 18

2021.10.23 "Charlies" på Knytkalas i Lur Bygdegård

Foto: Monica Johansson