"Casanovas" tolkar "Perikles": Jag kan inte andas utan dig

"Casanovas" tolkar "Sannex": Ingen kan bli som du

"Casanovas" tolkar "Donnez": Akta dig för svärmor

"Casanovas" tolkar "Callinaz": Tiden läker alla sår