Jan 30 " Kathe Sunde " på Star Club i Puerto Rico Gran Canaria

Foto: Bo Svensson og Monica Johansson