Juli 19 " The Hubs Caps " Bana 6 Folkets Park Orrskogen

Juli 19 " The Hubs Caps " Bana 6 Folkets Park Orrskogen

Foto: Bo Svensson og Jan-Olov Sundqvist (Jos)