MALUNG 2019-18

2019.07.14 "Skåningarna" Bana 2 Orrskogen Malung

Foto: B. Svensson