Juni 28 Dokka Camping FestivalCampen Gutta fra Songs