2018-04-21 " Holidays " på Svanskogs Folketshus Sverige