2018-01-27 " PK " på Star pub Puerto Rico Gran Cabaria