2017-07-08 Kul The Poor Boys med gjestartisten Tor Endresen fra Ausekarane på Seljordfestivalen