2017-06-04 Odd Arne & Lasse Sigfridsson ( Främling ) Kul  på Dansegallaen Fjøsen Skei