2016-06-04  Contrazt  med Svenske gjestartisten Lasse Sigfridsson Kul  på Dansegallaen Fjøsen Skei