2017-01-25 Hjerte Contrazt, Odd Arne  med flera Vill Tanga baren Vill Puerto Rico