2017-01-23 Hjerte Odd Arne og Terje Ingemar Larsen Hjerte på Tango bar Ha ha Puerto Rico