2017-01-22 Hjerte Lasse Sigfridsson Hjerte Star bar Vill Puerto Rico