2017-01-22 Hjerte Tore Halvorsen Vill  Tango bar Vinker