2016-09-18 Hjerte  FRAMED Whow  Jössefors Vill Sverige