2016-07-30 Bengt_Henning i Kungälvsparken Göteborg